Bağcılar tıkalı tuvalet açma

Bağcılar tıkalı tuvalet açma

Musluğu tesisata bağlamadan önce tesisattan bir miktar su akıtarak borular içerisindeki pislikleri temizleyin ve ana su giriş vanasını kapatın.

• Musluğu duvar içine monte edebilmek için montaj resmindeki ölçülerde duvara yuva açınız.

• Musluk gövdesi üzerindeki ok, suyun geçiş yönünü göstermektedir. Buna dikkat ederek montaj yapınız.

tuvalet tıkanıklıklarını kimyasal ilaçlarla açabiliyoruz. Bir başka yöntem ise robotla açmadır. Pimaş borularının çeşitli sebeplerle tıkanmasıyla tuvaletler tıkanmaktadır. erken tedbir alınmadığı takdirde tuvalet dışarı taşabilir. izler tuvalet tıkanıklıklarını açıyoruz ve koku tespiti cihazı ile koku tespiti yaparak gider borularınızı kimyasal ilaçlı su ile yıkayarak kokuları tamamen gideriyoruz.