yangın hidrant hattı su kaçağı tespiti

yangin-hidrantlariyangın hidrant hattı su kaçağı tespiti kırmadan yangın hidrantında su kaçak ve sızıntı tespiti yapılmaktadır…. yanma olayı, ısı, oksijen ve yanıcı maddelerden oluşan üç faktörün bir arada olmasıyla meydana gelir. •Yanma olayı için ısının 260 – 400 C’ den, oksijenin ise % 15′ den fazla olması şarttır. •Yangının sönmesi için de bu üç faktörden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Uygulanması Gereken Alanlar

Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün yapılar,  Yapı yüksekliği 51.50 m’yi veya 17 katı geçen konutlarda,  Toplam alanı 600 m2 den büyük kapalı otoparklarda,  Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,  Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerlerinde,  Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

Binalarda Yangın Tesisatı

 Söndürme Sistemleri

 Duman Tahliye Sistemleri

 Basınçlandırma Sistemleri